ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ

Προσφέρονται μαθήματα για τα τμήματα:

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ