ΜΒΑ Master of Business Administraion

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 προσφέροντας 4 Θεματικές Ενότητες.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικοί και ικανοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των σπουδαστών να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.