Μαθηματικό

Το Τμήμα Μαθηματικών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, την αναζήτηση και επεξεργασία θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

Οι τομείς του Τμήματος Μαθηματικών

  • Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας
  • Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
  • Τομέας Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας
  • Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών

 Ιστοσελίδα Τμήματος: Τμήμα Μαθηματικών