Οι σπουδές στην Επιστήμη της Φυσικής, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, είναι σπουδές που πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην απόκτηση γνώσεων με την ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών, όσο και στη σημασία αυτής της γνώσης στην κατανόηση μιας ταχέως εξελισσόμενης επιστήμης, όπου η επιστημονική εξειδίκευση εναλλάσσεται συνεχώς με τη διαθεματικότητα νέων επιστημονικών αντικειμένων.

 

Στο τμήμα λειτουργούν 5 τομείς:


Α. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Β. Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

Γ. Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Δ. Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας

Ε. Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού

 

 

Ιστοσελίδα τμήματος : http://www.phys.uoa.gr/