ΠΛΗ10: Εισαγωγή στην Πληροφορική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει ο φοιτητής θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να ποκτήσει βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης, κοπός είναι να αποκτήσει γνώσεις στην χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων και στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την εξελικτική πορεία της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους στο παρόν και στο μέλλον.

Προαπαιτούμενα: Κατά το 1ο έτος σπουδών εάν επιλέξει μία μόνο Θ.Ε., τότε αυτή πρέπει να είναι η ΠΛΗ10 "Εισαγωγή στην Πληροφορική". Εάν επιλέξει 2 Θ.Ε. συνιστάται να επιλέξει εκτός από την ΠΛΗ10 και την ΠΛΗ12 "Μαθηματικά για Πληροφορική Ι"

Χρήσιμες Συνδέσεις:

1)"Εισαγωγή στην Πληροφορική": http://edu.eap.gr/pli/pli10

2) Tutorial