ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για Πληροφορική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Ο στόχος αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση από την πλευρά του φοιτητή της αναγκαίας ικανότητας να κατανοήσει, ερμηνεύσει και περιγράψει βασικές έννοιες και να επιλύσει πολλά προβλήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ. Η μαθηματική αυτή κατάρτιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους: (α) εξοικειώνει το φοιτητή με τα Μαθηματικά ως κοινή γλώσσα όλων των θετικών επιστημών και (β) τον καθιστά ικανό, σε ένα επόμενο στάδιο, να εφαρμόσει σωστά τις μεθόδους της Πληροφορικής σε πρακτικά προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Θ.Ε.

Προαπαιτούμενα: Για την παρακολούθηση της ΠΛΗ12 απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση ή ολοκλήρωση της ΠΛΗ10.

Χρήσιμο Υλικό :

1) Γραμμική Άλγεβρα

2) Ανάλυση

3) Πιθανότητες-Στατιστική

 

Συνδέσεις: «Μαθηματικά για Πληροφορική Ι» http://edu.eap.gr/pli/pli12/