ΤΡΑ: Τραπεζική

Το πρόγραμμα «Τραπεζική» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 προσφέροντας 4 Θεματικές Ενότητες.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Τραπεζικής είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Τραπεζικής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις και στην αγορά εργασίας, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων και των τραπεζών.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ιστοσελίδα Τμήματος : Τραπεζική ΤΡΑ