Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα της Οικονομικής Επιστήμης και των εφαρμογών της, προσφέροντας στους φοιτητές τόσο στέρεες βάσεις στον χώρο της οικονομικής όσο και τη δυνανότητα εξειδίκευσης σε σημαντικούς τομείς της. Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τριάντα έξι (36) μαθήματα, πέρα από το μάθημα της ξένης γλώσσας και τα μαθήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής.
Το πρόγραμμα έχει δεκαεννιά (19) μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και προσφέρει τρεις κατευθύνσεις σπουδών:
• Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Από τα υπόλοιπα δεκαοκτώ (17), τα οκτώ (8) είναι υποχρεωτικά της κατεύθυνσης που θα επιλέξει ο φοιτητής και τα δέκα (9) είναι μαθήματα επιλογής.

 Ιστοσελίδα Τμήματος: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης