Στατιστική Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Μεταβλητές- τα είδη των μεταβλητών
 • Μέτρηση και δεδομένα- κλίμακες μέτρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • Μέθοδοι Ανάλυσης Ποιοτικών Δεδομένων
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Ποσοτικών Δεδομένων

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

 • Τυχαίες Μεταβλητές & Κατανομές Πιθανότητας
 • Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές
 • Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • Δειγματικές Κατανομές
 • Σημειακή Εκτιμητική
 • Εκτιμητική με Διάστημα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων & Λήψη Αποφάσεων

Τρόπος εξέτασης : Οι εξετάσεις είναι γραπτές με ανοικτά βιβλία.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επαναληπτικές Ασκήσεις: Revision