Περιεχόμενο του μαθήματος:

Η Οικονομική των επιχειρήσεων εφαρμόζει τα εργαλεία και τις μεθόδους της μικροοικονομικής θεωρίας στο χώρο των επιχειρηματικών αποφάσεων. Σκοπός της είναι η ανάλυση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν: Θεωρία της επιχείρησης (theory of the firm). Ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της ποιότητας.