Ποσοτικές Μέθοδοι ΙI

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των πιο προχωρημένων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων για υποστήριξη σύνθετων επιχειρηματικών αποφάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

  1. Γραμμική παλινδρόμηση και ανάλυση συσχέτισης.
  2. Πολλαπλή παλινδρόμηση και ανάπτυξη υποδειγμάτων.
  3. Ανάλυση διακύμανσης (ανάλυση διακύμανσης με ένα κριτήριο, ανάλυση διακύμανσης με δύο κριτήρια).
  4. Γενικά γραμμικά υποδείγματα.
  5. Χρήση στατιστικών προγραμμάτων (SPSS) για την ανάλυση δεδομένων.
  6. Παρουσίαση και συζήτηση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων.