Οικονομετρία

Περιγραφή

Α. ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Βασικές έννοιες, μέθοδος ελαχόστων τετραγώνων, εκτιμήσεις και έλεγχοι βασικών υποθέσεων.


Β. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Μέθοδοι και κριτήρια επιλογής βέλτιστου γραμμικού μοντέλου, έλεγχος υπολοίπων, εκτιμήσεις και έλεγχοι βασικών υποθέσεων, βασικές χρήσεις των γραμμικών μοντέλων.


Γ. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Μη Γραμμικότητα, Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Ενδογένεια, Πολυσυγραμμικότητα.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ