Οικονομικά Μαθηματικά Ι

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν οι βασικές γνώσεις των Μαθηματικών και συγκεκριμένα στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Γραμμικής Άλγεβρας που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της Οικονομίας, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής 'Έρευνας. Διδάσκονται τα ακόλουθα θέματα:


Α. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ: Βασικές έννοιες, Αντιστροφή και σύνθεση, Βασικές ιδιότητες, Σύγκλιση, Συνέχεια.
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: Πρώτου βαθμού – Δυνάμεως, Εκθετική – Λογαριθμική, Λογιστικής καμπύλης - Κανονικής κατανομής, Τριγωνομετρικές, Οικονομικές συναρτήσεις.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ: Παράγωγος, Γεωμετρική ερμηνεία, Ελαστικότητα, Διαφορικό, Εφαρμογές, Βασικές προτάσεις, Μονοτονία – Ακρότατα, Κυρτά και κοίλα - Σημεία καμπής, Διαγράμματα, Τύπος του Taylor, Μέθοδος Newton-Rapson.
Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Αόριστο ολοκλήρωμα, Κανόνες ολοκληρώσεως, Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων, Εφαρμογές, Ορισμένο ολοκλήρωμα, Βασικές προτάσεις, Εμβαδά επιφανειών, Γενικευμένα ολοκληρώματα.

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Το πρόβλημα του κολυμβητή και το πρόβλημα του σκύλου.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

SoS λυμένο θέμα για τις εξετάσεις : Η άσκηση του σκύλου

Επαναληπτικό 2020 :  Μαθηματικά 1 χωρίς ολοκληρώματα

Εκφωνήσεις θεμάτων 2021 :

α γκρουπ

β γκρουπ

γ γκρουπ