Μικροοικονομική 2

Περιγραφή

Αρχίζουμε με τη μελέτη της συμπεριφοράς της επιχείρησης και τη θεωρία παραγωγής και κόστους. Στόχος είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, τόσο σε ανταγωνιστικό όσο και σε μη ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Θα διαχωρίσουμε το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του κέρδους σε δύο μέρη, το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής μιας οποισδήποτε ποσότητας προιόντος και στη συνέχεια θα δούμε πως επιλέγεται το πλέον κερδοφόρο επίπεδο προιόντος. Θα μελετήσουμε πως προκύπτει η καμπύλη προσφοράς μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης απο τη συνάρτηση κόστους της, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της μεγιστοποίησης του κέρδους. Τέλος, θα διερευνήσουμε την καμπύλη προσφοράς του κλάδου. Ακολούθως εξετάζουμε τη δομή διαφόρων μορφών αγοράς ( μονοπώλιο, μονοψώνιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός).

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ