Στατιστική Ι

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ (κατανομές μεταβλητών, μέτρα θέσης, διασποράς,)

2. ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (Βασικές έννοιες και εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων, συνδυαστική, θεωρία συνόλων, θεώρημα Bayes και ολικής πιθανότητας)

3. ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (Βασικές έννοιες-μέτρα, κατανομές διακριτών τυχαίων μεταβλητών, κατανομή Poisson, διωνυμική κατανομή, κανονική κατανομή)

 

Η αντίστοιχη θεωρία και η μεθοδολογία λύσης ασκήσεων μπορεί να μελετηθεί από το βιβλίο:

Γ. Πετράκος: Εισαγωγή στη Στατιστική της καθημερινότητάς μας. Εκδ. Σταμούλη 2011

 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Λυμένο θέμα, Φεβρουάριος 2020 :  Στατιστική 1 2020  HOT!