Μακροοικονομική

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται απο 6 μέρη. Το Μέρος 1 αναφέρεται στην εισαγωγή στη Μακροοικονομική και συγκεκριμένα ποιό είναι το αντικείμενο της, με τι ασχολούνται οι μακροοικονομολόγοι και σε τι διαφωνούν. Το Μέρος 2 αναφέρεται στις ποσοτικές μετρήσεις και στην διάρθρωση της εθνικής οικονομίας, συγκεκριμένα στους Εθνικούς λογαριασμούς, στην μέτρηση του προιόντος, του εισοδήματος και της δαπάνης, στο Ακαθάριστο εγχώριο προιόν, στην αποταμίευση και στον πλούτο, το πραγματικό ΑΕΠ, στους δείκτες τιμών, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Το Μέρος 3 αναφέρεται στην παραγωγικότητα, στο προιόν και στην απασχόληση και συγκεκριμένα στην συνάρτηση παραγωγής , στην ζήτηση εργασίας, στην προσφορά εργασίας, στην ισορροπία στην αγορά εργασίας, στην ανεργία και στον νόμο του Okun. ΤΟ Μέρος 4 αναφέρεται στην κατανάλωση, στην αποταμίευση, στην επένδυση και στην ισορροπία στην αγορά αγαθών. Το Μέρος 5 αναφέρεται στο τι είναι χρήμα, στην διάρθρωση χαρτοφυλακίου και στην ζήτηση περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση της προσφοράς χρήματος και στον πληθωρισμό. Το Μέρος 6 αναφέρεται στο υπόδειγμα IS-LM/AD-AS το οποίο είναι ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ