Μικροοικονομική 1

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ερμηνευθούν θέματα που αφορούν την Μικροοικονομική ανάλυση. Στην αρχή επιχειρείται μια εισαγωγή στη Μικροοικονομική και εξετάζεται η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και η ελαστικότητα. Στη συνέχεια, μελετάται το μοντέλο μιας συγκεκριμένης αγοράς και η θεωρία του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού, οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η έννοια της χρησιμότητας, οι καμπύλες αδιαφορίας και τέλος η άριστη επιλογή. Επίσης, εξετάζεται πως μεταβάλλεται η επιλογή του καταναλωτή για ένα αγαθό όταν μεταβάλλεται η τιμή του αλλά και ειδικά θέματα όπως τα αγαθά Giffen. Τέλος παρουσιάζεται το αποτέλεσμα υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα ( εξίσωση Slutsky, εξίσωση Hicks), ενώ γίνεται εισαγωγή στη θεωρία παραγωγής.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θεωρία Παραγωγής  :  Production Theory - MRTS

Απαντήσεις Θεμάτων 2019 Ιούνιος :    micro1 Answers  HOT !