Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση στα Μαθηματικά για φοιτητές της Οικονομικής κατέυθυνσης με έμφαση στην Γραμμική Άλγεβρα και τον Διαφορικό Λογισμό με πολλές μεταβλητές


Α. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές απεικονήσεις, Μήτρες, Ορίζουσες, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Γραμμικές Εξισώσεις, Λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων.
Β. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Βασικές έννοιες, Οικονομικές συναρτήσεις, Παραγώγιση, Μερική Παραγώγιση, Εφαρμογές, Ακρότατα, Δεσμευμένα ακρότατα- Lagrange, Γραμμικά προγράμματα..

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέματα και απαντήσεις Ιούνιος 2018 ΚόρδαςΑπαντήσεις Θεμάτων