Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οργανωτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.ά.

Το σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 65 εκ των οποίων τα 43 είναι υποχρεωτικά, τα 14 επιλογής και 8 ξένη γλώσσα.

 

Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.ode.unipi.gr/