Μακροοικονομική

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό δίδεται έμφαση στις εφαρμογές της Μακροοικονομικής σε ότι αφορά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων κυρίως. Τα κυριότερα θέματα που εξετάζονται είναι οι επιχειρηματικοί κύκλοι και οι επιδράσεις τους στους βιομηχανικούς κλάδους, νομισματική και φορολογική πολιτική, πληθωρισμός και ανεργία, μακροοικονομικές προβλέψεις.

Εξετάζονται επίσης θέματα ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, ισοτιμίες νομισμάτων, εμπορική πολιτική και διεθνής ανταγωνισμός, διεθνείς επενδύσεις, καθώς και θέματα του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, κ.τ.λ.π.