Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των μαθηματικών «εργαλείων» που είναι απαραίτητα για να επιλυθούν προβλήματα επιχειρηματικών εφαρμογών. Συγχρόνως γίνονται κατανοητές, μέσα από τις εφαρμογές τους, μαθηματικές έννοιες που σε πρώτη ματιά μοιάζουν «αφηρημένες», ενώ δίνονται βασικά στοιχεία της μαθηματικής θεωρίας και αντίστοιχες εφαρμογές με τις λύσεις τους που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές της διδακτέας ύλης.

Η ύλη του μαθήματος έχει ως ακολούθως:

Μαθηματικά της Οικονομίας, Επίλυση συστημάτων (Μέθοδος απαλοιφής Gauss – Jordan), Βασικές μορφές συναρτήσεων (Γραμμικές συναρτήσεις, Τετραγωνικές συναρτήσεις, Πολυωνυμικές συναρτήσεις), Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις,  Παράγωγοι (Παράγωγος μιας συνάρτησης, Δεύτερη παράγωγος, Μερική παράγωγος, Τεχνικές παραγώγισης), Οικονομικές μεταβλητές και συναρτήσεις (Συνολικό και μέσο εισόδημα, Συνολικό και μέσο κόστος, Νόμοι προσφοράς και ζήτησης, Κέρδος, Ελαστικότητα, Οριακές συναρτήσεις εσόδων και κόστους), Βελτιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων, Πολλαπλασιαστές Lagrange, Ολοκληρώματα (Αόριστο ολοκλήρωμα, Ορισμένο ολοκλήρωμα, Οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων), Εφαρμογές της ολοκλήρωσης στη θεωρία πιθανοτήτων και στη στατιστική (Κατανομές πιθανοτήτων συνεχών τυχαίων μεταβλητών – ομοιόμορφη, εκθετική και κανονική κατανομή).