Μικροοικονομική

 

Περιγραφή

Η Μικροοικονομική θεωρία εξετάζει τις Οικονομικές Έννοιες και διακρίσεις της Οικονομικής Επιστήμης. Το βασικό Οικονομικό Πρόβλημα, Η Εξέλιξη της Οικονομικής Επιστήμης, Οι ανάγκες των ατόμων, Τα οικονομικά αγαθά, Οι Συντελεστές Παραγωγής, Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων, Το Οικονομικό Κύκλωμα, Ο Ρόλος του Κράτους, Η ζήτηση Αγαθών, Η ισορροπία του καταναλωτή, Η προσφορά Αγαθών, Η Ισορροπία του Παραγωγού, Η Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Ο προσδιορισμός της τιμής ισορροπίας. Τιμή και Παραγωγή σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Τιμή και παραγωγή στο μονοπώλιο. Τιμή και παραγωγή στο ολιγοπώλιο, και στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό.